Sunday, 28 April 2013

World Match Racing Tour : Karol Jablonski elected Vice-President of Polish Yachting Association (Sport)

by Polish Yachting Association

Karol Jabłoński został wybrany wiceprezesem ds. sportu PZŻ. Gratulujemy!

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego trwa XLV Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Sejmik PZŻ.

W pierwszej części obrad Sejmik, czyli najwyższa władza Związku, przyjęła sprawozdania ustępującego Zarządu oraz komisji rewizyjnej. Udzielone zostało absolutorium dla wszystkich członków Zarządu z wyjątkiem wiceprezesa ds. śródlądowych Wojciecha Borzyszkowskiego.

W dalszej części dokonano wyboru Prezesa. Jedynym kandydatem był dotychczasowy sternik związku Wiesław Kaczmarek, który otrzymał wystarczającą ilość głosów i ponownie został Prezesem.

W skład Zarządu weszli:

Wiesław Kaczmarek - Prezes
Karol Jabłoński – zastępca Prezesa, wiceprezes ds. sportu
Maciej Leśny – wiceprezes ds. morskich
Jacek Orliński – wiceprezes ds. śródlądowych
Jerzy Durejko – wiceprezes ds. szkolenia
Zbigniew Stosio – Sekretarz Generalny
Jacek Czabański – Skarbnik
Maciej Bardan
Rafał Szukiel
Maciej Olszewski
Krystian Piotr Hlavaty
Kazimierz Izdebski
Sławomir Kalinowski
Katarzyna Domańska
Janusz Szlachetko

Trwają wybory pozostałych komisji.

Polish Yachting Association